Konstnärsskap Projekt

Projekt

Jag har alltid arbetat med naturen kontra kulturella uttryck. Jag fotograferade alltid mina bilder utomhus när de var klara eftersom de ofta var så stora att de inte fick plats någonstans innom hus där jag bodde. Det blev fint och steget därifrån till att också göra installationer utomhus var inte långt.


Under Kultur Dag o Natt i Varberg har jag tillsamman med några olika kolleger från Varbergs Konsthall varje år gjort en större installation utomhus.


Under sommaren 2010 har jag arbetat med ett uppdrag jag fått av Region Halland att göra några utsmyckningar i Tjolöholms slottspark under hösten. Främst skall det stå över skördefesten "Det goda livet" 7 - 10 oktober 2010 och delvis över Julmarknaden i slutet av november.

Jag har dels gjort i ordning ett Önsketräd, där man kan knyta en tygremsa i det trädet och önska - be om det som är viktigt för en.

Dels en installation i den "halva" allen av 9 stora lindar - där har jag hängt ca 150 speglar. Spegeln ger oss en bild av det vi tror är vår värld - och/eller stöter bort det onda.

Så en installation som består av 3 delar nedanför slottet - 2 gräs-konstruktioner i månformer - ett "strålande träd". Jag tänker på våra ljusspridande närmaste grannar i kosmos - det ljus de ger oss, natt och dag.


2004 hade jag ett uppdrag för Varbergs kommun, en installation i Sociatetsparken inför Nationaldagen.


2003 - 04 ledde jag ett projekt för en grupp konstnärer i Varbergs konstnärsförening. Vi ville utveckla ett system för eldskulptur här på västkusten. Det ledde till att Gunnarr Landström, Ingrid Petersson och jag uppförde 3 eldskulpturer vid Kultur Dag o. Natt i Varberg.


2005 genomförde Ingrid Petersson och jag ett större eldskulptur arrangemang i vallgraven vid Fästningen i Varberg.


2007 gjorde Ingrid Petersson och jag en eldskulptur i Norasjön vid kulturprojektet Ljusstråk. Arrangör var grupp 713 i Nora. Eldskulpturen "ackompanieras" av musikerna Klas Sandblad, Ted Ström och Björn J-son-Lind.


Den 27 okt 2012 är det Kultur Dag o Natt här i Varberg.

Sussane Westerberg och jag skall göra en installation där: I väntan på Midvinter.....


Dan efter den 28 okt - är det vernisage på Edsvids Konsthall, Sollentuna. Jag fick en inbjudan och nu har de tagit med ett av mina verk - trevligt.Jag har just haft en större utställning på Konsthallen, Hamnmagasinet, här i Varberg. Det är en fantstisk lokal för konst. (Avslutas den 25 mars - 12)

Jag hadde en föreläsning om vad mina bilder handlar om - föreställer - symbolspråket som jag arbetar med. Alla kulturmöten i olika länder, mitt arbete på Världkulturmuseet, allt har gett mig så mycket inspiration. Ett bildspråk som tar vägen över kvinnors brättarkonst.


Att se livet och visa det i bilder eller företelser - det är konst för mig.