konstnärsskap Land Art

Land Art

Naturen betyder mycket för mig - både rent konkret och som symbol för olika aspekter av det mänskliga livet. Jag är också mycket påverkad av hur människor genom årtusenden använt naturen i sitt sätt att uttrycka viktiga händelser och liknande. I den folkliga kulturen har naturen alltid använts som symbol för livets olika skeden - det gäller ju inte bara vår kultur utan alla.


1989 gjorde Maria Odheim och jag en ca 1 km lång vandringsled med ett 15-tal olika installationer i skogen vid Skrikarhyttan - de stod där under drygt 2 år.


2004 hade jag ett uppdrag för Varbergs kommun, en installation i Sociatetsparken inför Nationaldagen.


Under 2004 arbetade jag med Landart projektetet: ID-art, space, indenification för Merkonst i Halland. Hela projektet var plaserat vid konstnärsbyn i Rydebruk, Hylte kommun.


Hösten 2006 återinvigdes vandringsleden Hallandsleden. Inför det fick jag och 2 andra kvinnliga konstnärer i uppdrag av Region Halland att genomför ett Landart projekt, artTrail. Vi valde varsitt område, jag placerade mitt vid Valasjön i Grimmared i Varbergs kommun.


Sedan 2007 har jag varje år deltagit i Ljusstråk i Nora kommun. Jag har gjort olika installationer i parken vid Järleån i Svalbo.


Sommaren och hösten 2010 gjorde jag 4 installationer i Tjolöholms slottspark.

Det var på uppdrag av Region Halland.


Jag har vid några tillfällen krattat löv här hemma i trädgården på sånt sätt att jag tagit tillvara lövens färger och skapat tillfälliga installationer.

Ljusstråk Nora kommun