Konstnärsskap Utbildningar

Utbildningar

Grundutbildning: Seminariet för Husligutbildning i Stockholm, Textil-vävlärare för vuxna 1961-1964. Samtidigt var jag specialelev på Konstfackskolan.


1965 gick jag på ABF:s målarskola i Stockholm på heltid.


Deltagit i hel del fortbildningskurser för konstnärer i början av 1990 då

AF-kultur var väldigt generösa med sådana.


Jag har gått SESAM-utbildningen i Göteborg 1996


En kurs för forskare på Universitetet i Stockholm: Materiell kultur längst Sidenvägen, den anordnades i samarbete med Världskulturmuseerna 1999

där jag då arbetade.


Jag har haft får i 30 år - det har gett mig stora erfarenheter på det området.