Konstnärsskap Utbildningar

Paradis Kerstin Gustafsson

             

www.kerstinparadis.se

Utbildningar

Grundutbildning: Seminariet för Husligutbildning i Stockholm, Textil-vävlärare för vuxna 1961-1964. Samtidigt var jag specialelev på Konstfackskolan.

 

1965 gick jag på ABF:s målarskola i Stockholm på heltid.

 

Deltagit i hel del fortbildningskurser för konstnärer i början av 1990 då

AF-kultur var väldigt generösa med sådana.

 

Jag har gått SESAM-utbildningen i Göteborg 1996

 

En kurs för forskare på Universitetet i Stockholm: Materiell kultur längst Sidenvägen, den anordnades i samarbete med Världskulturmuseerna 1999

där jag då arbetade.

 

Jag har haft får i 30 år - det har gett mig stora erfarenheter på det området.