Textil Vävning

Vävning

En väv destår av två trådsystem som korsar varandra vinkelrätt.


Det är den teoretiska definitionen på en väv. Det finns massor av olika sätt att få dessa trådsystem att hänga samman och t.ex. bilda ett tyg.

Även här har människans uppfinningsrikedom varit mycket stor i olika delar av världen. Flätning utförs till skillnade mot vävning, med en grupp trådar som binder varandra.


Jag har studerat olika sätt att väva och olika vävstolstyper i de länder jag besökt.

Den enkla deffinitionen ovan - har verkligen utnyttats på olika sätt och med olika sorters redskap - spännande! Se artikeln i VÄVmagasinet nr 4, 2009.


Att väva och spinna ger ro i själen - det lite monotona men ändå aktiva skapandet ger tid till hjärnan att rota runt i alla skrymslen i synnerhet i den högra hjärnhalvan - just vad vi i vår tid verkligen behöver.