Textil Spinning

Spinning

Spinn, spinn dotter min..... så har det varit sedan människan blev människa och började kunna använda någon sort trådar.

Det första dessa människor troligen gjorde var nog diverse rep och nät och så småningom också tyger till kläder. Kläder för att skydda och värma sina egna och sina barns kroppar.


Det finns oändligt många uttryck om trådar och trådars användning som visar hur viktig tråden har varit, inte bara till klädesplagg utan naturligtvis också för fångst av olika slag, transporter till lands och sjöss. Tänk på det en stund.....


Tråden som symbol finns det massor att säga om - livstrådarna är starka på olika sätt.


Det var först i början av 1800-talet som den mer industrialliserade produktionen av tråd verkligen kom igång, då gällde det främst bomullen som började spridas över världen.


Att kunna spinna och sedan tvinna samman olika sorter fibrer till allt från tunna, tunna trådar till grova rep - där har den mänskliga uppfinningsrikedomen varit stor. Men också helt beroende på var i världen människorna levde - vilka fibrer som gick att använda och viken typ av material som kunde användas till redskap osv.


Allt detta har varit ett av mina stora intressen både teoretiskt och praktiskt.


Jag har spunnit åtskilliga kilo garn till alla mina stora bildvävar och annat. Jag har letat efter spinnkunskaper på alla mina resor och i historiska uppteckningar.